fbpx

COVID-19 Maatregelen

De veiligheid van onze gasten, dat van onze medewerkers, onze leveranciers en andere stakeholders is van het grootste belang. We zijn hier super voorzichtig mee, vandaar ook dat we pas één maand na de toegelaten heropeningsdatum (8 juni 2020) van start gaan (nl. op 3 juli 2020). Dit heeft ons de extra tijd en ruimte gegeven om alles op een zéér goede manier voor te bereiden. Hier geven we een lijst van maatregelen die we hebben genomen ter bestrijding van het COVID-19 coronavirus.

Lees ook hier over de bijkomende maatregelen die vanaf 25/7/2020 in voege treden.

Hoewel de regio Heuvelland en Ieper relatief weinig corona-besmettingen kent, moeten we verder toch heel waakzaam blijven. Iedereen, dus U als onze gast, onze medewerkers, enz. , moeten beseffen dat we samen inspanningen dienen te doen om tot een veilige omgeving te komen. We sommen hieronder een aantal regels op waar we ons allemaal samen, zonder discussie en in het algemeen belang, aan houden.

Coronavirus COVID-19
Coronavirus COVID-19

Wat verwachten we van U als gast ?

Hieronder geven we een lijstje van zaken die wij als organisatie van U als gast verwachten:

 • een dosis gezond boerenverstand: doe niks waarmee U uw eigen gezondheid, deze van onze medewerkers of andere gasten in het gedrang brengt
 • een dosis burgerzin: U dient alle wetgeving en reglementeringen altijd en overal te volgen
 • we herinneren onze gasten er aan dat indien men al COVID-19-symptomen vertoont (of iemand anders in Uw bubble) vooraleer naar ons af te reizen men moet thuisblijven.
 • een dosis tolerantie: wij doen er alles aan om Uw verblijf zo goed mogelijk, zo gezellig mogelijk, enz. te laten verlopen. Hiertoe hebben we een aantal extra maatregelen genomen:
  1. Tijdens Uw verblijf wordt Uw kamer niet opgeruimd / gepoetst. Op deze manier wordt iedere mogelijke besmetting van Uw materiaal (kledij, persoonlijke bezittingen, enz.) vermeden. Ook vrijwaren we ons personeel van elke mogelijke besmetting.
  2. Bij Uw aankomst zal, met behulp van een digitale thermometer, Uw temperatuur worden opgenomen. Het is immers altijd mogelijk dat U, zonder dat U het zelf weet, temperatuur maakt. Dit kan een aanwijzing zijn dat U mogelijks besmet bent.

 • Volg alle aanwijzingen die zijn gegeven op de posters aan de ingang, stickers op de vloer, … of additionele aanwijzingen gegeven door de hotelmedewerkers.
 • Aan de ingang van het hotel, in de lobby, staat een ontsmettingspaal. Wij vragen aan alle hotel- en restaurantgasten om telkenmale men het pand betreedt de handen minstens gedurende 30 seconden te ontsmetten. Ook op een aantal andere plaatsen in het hotel staan zo’n palen opgesteld (op de eerste verdieping bij de trap, op de terrassen bij de ingang van de bar).
  Ontsmettingspaal.
 • Meldingsplicht tijdens het verblijf: Volgens de nationale wetgeving dient U, indien U tijdens Uw verblijf symptomen begint te vertonen, het hotelmanagement zo snel mogelijk hiervan te verwittigen. In voorkomend geval dient U op de kamer te blijven en lichten wij een dokter naar Uw keuze in. Deze bepaalt dan wat er verder dient te gebeuren.
 • Meldingsplicht nà het verblijf: indien U binnen de 2 weken nà het verblijf COVID-19-symptomen vertoont dient U ook onverwijld het hotelmanagement hiervan in te lichten.

Tip: indien U als gast zaken ziet die voor verbetering vatbaar zijn, geef het management dan onmiddellijk feedback. Samen zorgen we voor een veilige omgeving!

Wat kan U als gast van ons verwachten ?

 • Het management houdt zich goed op de hoogte van de actuele stand van zaken in verband met de verspreiding van het coronavirus.
 • Het management en de medewerkers zijn goed gevormd in verband met de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Dit gebeurt aan de hand van het volgen van webinars, het organiseren van in-house infosessies, het doorsturen van artikels op internet, enzovoort.
 • Het management stelt alle mogelijke middelen ter beschikking van de gasten en de medewerkers om zich ter dege te beschermen (thermometers, alcoholgel, papier, gesloten vuilnisbakken, kledij voor de medewerkers, enz.) waardoor een veilige omgeving kan worden gecreëerd.


 • Al onze medewerkers en het management houden zich strikt aan alle reglementeringen ter zake. Deze wetgeving en reglementeringen werden gepubliceerd in het Belgische Staatsblad, de websites van FOD Economie, Horeca Vlaanderen en Westtoer.
 • Alle tafels in het restaurant, de terrassen en het salon staan zo opgesteld dat er minstens 1,5 meter kan gegarandeerd worden tussen de gasten (en dus niet enkel tussen de tafels zoals veelal het geval is).
 • Het management houdt zich goed bereikbaar om bijkomende tips (van de gasten en medewerkers) en aanwijzingen (van de politie, overheden, …) in ontvangst te nemen.
 • Het management houdt alle stakeholders (gasten, medewerkers, leveranciers, enz.) goed op de hoogte van dit alles. Dit gebeurt via de diverse facebook pagina’s, de officiële webstek van Hostellerie Kemmelberg **** www.montkemmel.com en/of eventueel aanplakking in de publieke ruimtes van het hotel/restaurant.
 • Iedere gast ontvangt bij de bevestiging van hun reservatie een link naar deze pagina ( https://montkemmel.com/covid-19-maatregelen/ ). Zo weet iedere gast precies wat er van hem of haar wordt verwacht alsook wat hij/zij kan verwachten van Hostellerie Kemmelberg ****.

Laatste update van deze pagina: 29 Juni 2020 .

Welkom - Welcome - Bienvenu

Bevestig dit als u onze tracking cookies accepteert. U kunt de tracking ook weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder gegevens naar services van derden te sturen.