fbpx

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hostellerie Kemmelberg **** ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (afgekort als “MVO”) als belangrijk onderdeel van duurzame groei. Dit betekent dat HMK zijn verantwoordelijkheid neemt in de maatschappij door MVO toe te passen in woord, in creatieve voorstellen, in oplossingen en met verantwoord gedrag.

Voor HMK is het beleid in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gebaseerd op 4 pijlers:

A. Verantwoordelijkheid nemen binnen de maatschappij

HMK zet zich in om maatschappelijk verantwoorde en duurzame producten en diensten aan te bieden aan de gasten. HMK helpt gasten om ook hun MVO doelstellingen te verwezenlijken tijdens hun aanwezigheid in ons bedrijf.

HMK doet alles, binnen bedrijfseconomisch verantwoorde grenzen, om de belasting van het milieu waar mogelijk te voorkomen en anders te minimaliseren.

B. Ondersteunen Maatschappelijke projecten

HMK toont zijn betrokkenheid bij diverse kleinere maatschappelijke doelen door ondersteuning in geld, middelen of personeel.

C. Voldoen aan wet- en regelgeving

HMK voldoet minimaal aan alle geldende wet- en regelgeving in het algemeen en op het gebied van de zorg voor milieu en duurzaamheid in het bijzonder.

D. Streven naar continue verbetering

HMK streeft naar het continu verbeteren van haar prestaties op het gebied van arbeidsveiligheid, duurzaamheid en milieuzorg.

Het MVO beleid is gebaseerd op 3 uitgangspunten:

People

HMK voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden (werkomstandigheden).

HMK respecteert van toepassing zijnde CAO(’s) of branche gerelateerde CAO (werkomstandigheden).

HMK heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van de training en ontwikkeling van zijn medewerkers (werkomstandigheden).

HMK houdt zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden als hotel en restaurant en activiteiten aan de algemene veiligheidsvoorschriften die HMK ook hanteert (VGM beleid). HMK heeft een preventief Veiligheidsbeleid met als doel te streven naar nul arbeidsongevallen (VGM beleid).

Maar ook de gasten worden op een mensvriendelijke en menswaardige wijze behandeld en ontvangen. Uiteraard is ook hun veiligheid van prioritair belang bij hun verblijf op HMK.

Planet

HMK respecteert het milieu, de omgeving en de natuur. Om deze reden voldoet HMK aan alle van toepassing zijnde nationale milieuwet- en regelgeving (Milieu & natuur).

HMK heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van het reduceren van de hoeveelheid afval en de gescheiden verwerking ervan.

HMK bezit een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van energie- en uitstootreductie.

Profit

HMK en haar werknemers zullen op geen enkele manier in strijd handelen met het eerlijk zaken doen in al haar facetten. HMK’s doel is om een goede relatie op te bouwen met de leveranciers, gasten en overige relaties. De relatie is gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en duurzaamheid.

Hostellerie Kemmelberg **** beschikt over het internationale ecolabel "De Groene Sleutel".

Welkom - Welcome - Bienvenu

Bevestig dit als u onze tracking cookies accepteert. U kunt de tracking ook weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder gegevens naar services van derden te sturen.